Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach