Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Struktura organizacyjna

  Dyrektor
 Dział Administracyjny  Dział Opiekuńczo-Wychowawczy

Główny księgowy

Sekretarka

Koordynatorzy

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog