Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Dz.U.2011.292.1720

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011 r.)

Czytaj więcej: ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ)  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie...

USTAWA z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U.2014.1188

USTAWA

z dnia 25 lipca 2014 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z dnia 4 września 2014 r.)

Czytaj więcej: USTAWA  z dnia 25 lipca 2014 r.  o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...