Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 02 września 2015 roku

w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w czwartym kwartale 2015r. w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy /Dz. U. z 2014, poz. 1502 ze zmianami/ oraz w związku z § 5 ust. 4 Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ustalam dzień 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadajace w sobote 26 grudnia 2015r.
2. Zarządzenie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych. Termin wskazany powyżej dla pozostałych pracowników zostanie ustalony odrębnie.

§ 2.

1. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Placówki poprzez wysłanie systemem obiegu dokumentów.
2. Zarządzenie podaje się do wiadomości petentów poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Placówki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Attachments:
Download this file (Zarzadzenie_nr_10-2015.pdf)Zarzadzenie_nr_10-2015.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska8 kB876 Downloads2015-10-14 09:16