Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

UCHWAŁA NR 95/XII/15 ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Spis treści

 

Na podstawie przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala

§ 1.

Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 41/ VI/ 15 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Attachments:
Download this file (95_XII_15.pdf)95_XII_15.pdf[ ]Barbara Gorzawska-Leszczyńska551 kB1111 Downloads2015-08-22 18:17