Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Modernizacja biuletynu

W związku z trwającymi pracami nad przebudową serwisu proszę szukać informacji w archiwalnej wersji dostępnej w archiwum.

Jednocześnie informujemy, że serwis internetowy www.bip.ppow.powiatrybnicki.pl ma charakter testowy (trwają pracę nad aktualizacją treści) i do dnia 31 stycznia 2015 r. nie stanowi podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, rozumianej w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).