Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Informacje ogólne

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10-18 lat. Na dzień dzisiejszy dysponuje 25 miejscami dla wychowanków.

Placówka dzieli się na dwa mieszkania rodzinkowe, które znajdują się w Czuchowie oraz Palowicach.

Placówka zapewnia dziecku całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz zapewnia dostęp do edukacji, zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
W Placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieka jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci, w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa albo osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.

Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. W placówce w godzinach nocnych,opiekę sprawuje co najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem.

Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę.
Przyczyny umieszczenia w placówce są zróżnicowane począwszy od ubóstwa lub uzależnienia rodziców, poprzez niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Konto bankowe Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Bank Spółdzielczy Żory

Nr rachunku 44 8456 0009 2001 0023 9833 0004

 

Uwaga w tytule wpłaty proszę wpisać "Darowizna"