Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

w Czerwionce-Leszczynach

Pozostałe

Kontakt

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach

ul. 3 Maja 42
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Tel. +48 32 7231 401 fax +48 32 7231 494
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor - Barbara Gorzawska-Leszczyńska

Główny księgowy – Ewelina Bogocz

Mieszkanie Rodzinkowe
w Czerwionce-Leszczynach

ul. 3 Maja 85
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. +48 32 7231 403
kom. +48 883 080 666
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator – Anna Śmigielska - Fojcik

Mieszkanie Rodzinkowe
w Palowicach

ul. Szeroka 2
44-246 Palowice
tel. +48 32 7231 402
kom. +48 796 311 656
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator - Agnieszka Jasiulek

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Klauzula informacyjna


Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej zwanym RODO informuję, że:


1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej jest Artur Lazar, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (32) 723 14 01

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e; art. 9 ust. 2 lit. b, c i h oraz art. 10 RODO oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej
6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz sprostowania
7. Powiatowa Placówka-Opiekuńczo Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach nie stosuje zautomatyzowanych technik przetwarzania danych – profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia.

Informacje ogólne

Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10-18 lat. Na dzień dzisiejszy dysponuje 25 miejscami dla wychowanków.

Placówka dzieli się na dwa mieszkania rodzinkowe, które znajdują się w Czuchowie oraz Palowicach.

Placówka zapewnia dziecku całodobową ciągłą opiekę i wychowanie oraz zapewnia dostęp do edukacji, zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.
W Placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieka jednego wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci, w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa albo osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.

Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. W placówce w godzinach nocnych,opiekę sprawuje co najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem.

Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę.
Przyczyny umieszczenia w placówce są zróżnicowane począwszy od ubóstwa lub uzależnienia rodziców, poprzez niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Konto bankowe Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Bank Spółdzielczy Żory

Nr rachunku 44 8456 0009 2001 0023 9833 0004

 

Uwaga w tytule wpłaty proszę wpisać "Darowizna"